Na tradíciu Oravských ferozliatinárskych závodov v Istebnom nadväzuje hutnícky podnik OFZ, a.s. pri Dolnom Kubíne, ktorý sa špecializuje na výrobu ferozliatin. Aktuálne spoločnosť rozšírila svoje pôsobenie na východ aj akvizíciou ruského podniku v Nižnekamsku. Pre OFZ, a.s. dodávame služby externej komunikácie a vydávame firemné noviny Oravský Hutík.
 
S agentúrou Hugo Bach spolupracujeme od konca roka 2014, kedy sa na Dolnej Orave zviha nepochopiteľná vlna kritiky zo strany ekologických aktivistov pri projekte sanácie a následnej biologickej rekultivácie haldy trosky po výrobe ferozliatin v Istebnom. V súčasnosti okrem externej komunikácie nám spoločnosť dodáva na kľúč aj firemné noviny.

Branislav Klocok, výkonný riaditeľ OFZ, a.s.

snimek-obrazovky-2016-11-28-v-14-47-29