Vydrica sa v architektonickom výraze vyznačuje kvalitou použitých materiálov a nadštandardnou úrovňou detailov. Rešpektuje Územný plán zóny a vkusne odkazuje na najstaršie časy Bratislavy. Projekt dozrieval pod rukami odborníkov dlhú dobu a prešiel množstvom vylepšení. Ľudská mierka je pre Vydricu zásadou. Jej funkčná a otvorená štruktúra umožňuje zažiť centrum mesta znovu také, aké má byť - bez prekážok a pre chodcov. Dopravná obslužnosť je zapustená pod úroveň terénu, takže chodec ostáva prioritou bez zábran v pohybe. Moderné stvárnenie rešpektuje danosti lokality čo do objemu aj priestorovej členitosti.